Denní harmonogram

8,00 - 8,30  předávání dítěte průvodcům

8,30 - 8,45  ranní kruh, představení tématu dne a směru výpravy

8,45 - 9,30  protažení, výprava do lesa

9,30 - 10,00 svačinka

10,00- 11,30  hlavní téma dne a aktivity spojené s ním- prolíná se s volnou hrou (1/2 hod.), pohybové aktivity

11,30 - 12,00  společná příprava na oběd, osobní hygiena

12,00 - 12,30 oběd

12,30 - 13,00  příprava na spaní a odpočinek, případné vyzvednutí dítěte

13,00 - 14,30  relax, odpočinek, spaní 

14,30 - 14,45  probouzení

14,45 - 15,00  svačina

15,00 - 16,00  dokončení hlavní činnosti, tvoření, ohlédnutí, sdílení zážitků, rozloučení v kruhu

16,00 - 16,30  vyzvednutí dítěte, reflexe s rodiči