Srdcem v lese, z.s.


O nás

Spolek Srdcem v lese vznikl jako dobrovolná nezisková organizace sdružením několika rodičů za hlavním účelem provozovat lesní klub pro předškolní děti a poskytnout  jim vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou. Věříme, že pokud člověk má láskyplný vztah k přírodě, bude činit takové kroky, aby byly v souladu pro udržitelnost zdravého života tady na Zemi pro všechny bytosti.

Založili jsme tedy Lesní rodinný klub Mohykáně jako předškolní docházku pro děti s maximálním pobytem venku. Děti jsou tímto nejblíže přírodě a tedy mohou z ní čerpat co nejvíce pro svůj základ - být laskavou, samostatnou, odpovědnou a také svobodnou bytostí. Sdílíme rovněž názor, že rodiče by měli mít možnost více aktivně ovlivňovat dění a čas, který tráví dítě v kolektivu s předškolní výchovou, takže propojení "dítě - rodiče - lesní klub" vnímáme jako velmi důležité a přínosné a to nejen pro děti. Snažíme se dopřát dětem co nejvíce vlastních prožitků v přírodě, učit se respektu k ní a k tradicím, které si neseme po mnohaletí a znovu a znovu v nich nacházíme smysl života.

Pro dospělé/rodiče se snažíme vytvořit místo - rodinné centrum - pro podporu rodičovství, rovnováhy rodinného a profesního života a pro podporu mezilidských vztahů celkově. Místo, kde můžeme vzájemně společně sdílet naše životní zkušenosti a znalosti. Místo, kde se dokážeme znovu naladit na náš vnitřní klid a čelit tak dalším životním výzvám, pro nás, pro děti, pro život.

"S dětmi v rytmu přírody, v rytmu srdce"